ໝວດໝູ່ສິນຄ້າ

ຂໍ້ກຳນົດການໃຊ້ງານ

ບົດນຳສະເໜີ

  ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ້ www.odienmall.com ທາງບໍລິສັດໂອດ່ຽນມໍ ຈຳກັດ ໄດ້ສ້າງເວັບໄຊ້ນີ້ຂຶ້ນມາເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການອອນລາຍໃຫ້ທຸກໆທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເລືອກຊື້ສິນຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຂໍຄວາມກາລຸນາທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາທ່ອງເວັບໄຊ້ຂອງພວກເຮົາອ່ານ ແລະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານໃນເວັບໄຊ້ນີ້ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຂອງຕົວທ່ານເອງ ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດມີນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາ ແລະປັບປຸງບໍລິການຂອງເວັບໄຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂນີ້ອາດຈະມີການແກ້ໄຂປ່ຽນແປງເປັນຄັ້ງຄາວ ບໍລິສັດຈຶ່ງຂໍໃຫ້ທ່ານກວດສອບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໄລຍະ ການດຳເນີນການໃດໆ ໃນເວັບໄຊ້ນີ້ຖືວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະຍິນຍອມຜູກພັນຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂສະບັບນີ້ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ແລະສະບັບທີ່ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໃນອະນາຄົດ ແລະຕາມກົດໝາຍທຸກປະການ ທັງນີ້, ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ.

ຊັບສິນທາງປັນຍາຕາມກົດໝາຍ ແລະຂໍ້ຈຳກັດໃນການໃຊ້ເວັບໄຊ້ນີ້

  ບໍລິສັດຂໍ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າພາຍໃຕ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງສິດທິໃນຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບຖ່າຍ, ວີດີໂອ, ຮູບ, ສຽງ, ເນື້ອຫາຕ່າງໆ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເຄື່ອງໝາຍບໍລິການ, ຊື່ທາງການຄ້າ, ວິທີການນຳສະເໜີ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະສ່ວນປະກອບໃດໆ ທີ່ປາກົດເທິງເວັບໄຊ້ນີ້ ທັງໝົດເປັນສິດທິຂອງບໍລິສັດໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດລາວ ຖ້າຫາກວ່າບຸກຄົນໃດນຳໄປປອມແປງ ຫຼືເຮັດຊ້ຳ ດັດແປງ ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ ຫຼືກະທຳການໃດໆ ໃນລັກສະນະທີ່ເປັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດແກ່ຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກບໍລິສັດກ່ອນ ບໍລິສັດຈະດຳເນີນການຕາມກົດໝາຍກັບຜູ້ທີ່ລະເມີດສິດທິດັ່ງກ່າວຈົນເຖິງທີ່ສຸດ ແລະສິດໃນການໃຊ້ເວັບໄຊ້ນີ້ຈະສິ້ນສຸດລົງໂດຍທັນທີ.

ລາຍລະອຽດ ແລະ ຮູບຂອງຜະລິດຕະພັນ

  ໂອດ່ຽນມໍພວກເຮົາໄດ້ສະແດງລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ປະກອບໃນການພິຈາລະນາເລືອກຊື້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ເຊິ່ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າຄຳອະທິບາຍຂອງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຈະປາສະຈາກຄວາມຜິດພາດໃດໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ແນ່ໃຈ ຫຼື ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຂໍໃຫ້ສອບຖາມຂໍ້ມູນທີ່ Odienmall Call Center ຈັນ – ເສົາ 8ໂມງເຊົ້າ – 5 ໂມງແລງ ກ່ອນຕັດສິນໃຈສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະທັງນີ້ ທາງເວັບໄຊ້ Odienmall.com ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສະແດງຮູບພາບຂອງສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕົງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແຕ່ສີທີ່ສະແດງເທິງໜ້າຈໍຂອງທ່ານອາດຈະມີຄວາມຜິດພ້ຽນ ຕາມການຕັ້ງຄ່າ ຂອງໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ.

ເງື່ອນໄຂໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

  ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ຈະຖືວ່າສົມບູນເມື່ອທ່ານໄດ້ຊຳລະເງິນຄ່າສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະຍອມຮັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກຂອງເວັບໄຊ້ນີ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທັງນີ້, ໃນສ່ວນລາຄາ ແລະໂປຣໂມຊັ່ນໃດໆ ທີ່ນຳສະເໜີຂາຍຈະໃຊ້ໄດ້ສະເພາະການຊື້ສິນຄ້າຜ່ານເວັບໄຊ້ Odienmall.com ນີ້ເທົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ກັບການຊື້ສິນຄ້າຜ່ານທາງໜ້າຮ້ານແຕ່ລະສາຂາໄດ້.   ລາຄາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເວັບໄຊ້ Odienmall.com ເປັນລາສິນຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມຄ່າບໍລິການຕິດຕັ້ງ ກໍລະນີທີ່ທ່ານປະສົງຈະໃຊ້ບໍລິການຕິດຕັ້ງສິນຄ້າ ສາມາດສັ່ງຊື້ບໍລິການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມພາຍໃນເວັບໄຊ້ນີ້ໄດ້.   ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານ ຄູປອງສ່ວນຫຼຸດ: ຄູປອງສ່ວນຫຼຸດທຸກໃບທີ່ໄດ້ພິມ ຫຼືສະແດງໃນເວັບໄຊ້ Odienmall.com ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕາມທີ່ລະບຸຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ແຈ້ງໄວ້ເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນ: ເປັນສ່ວນຫຼຸດຈາກລາຄາສິນຄ້າບາງລາຍການ, ຫຼືເປັນສ່ວນຫຼຸດຈາກບໍລິການຕ່າງໆ ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕາມທີ່ຊ່ວງເວລາທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າເກີນ ຫຼືບໍ່ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ເວັບໄຊ້ໄດ້ລະບຸໄວ້ ພວກເຮົາຈະຖືວ່າເປັນການສະຫຼຸະສິດໃນການໃຊ້ຄູປອງສ່ວນຫຼຸດນີ້.

ເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

  - ບໍລິສັດຈະທຳການຢືນຢັນການຈັດສົ່ງສິນຄ້າແກ່ທ່ານ ເມື່ອທ່ານໄດ້ທຳການຢືນຢັນການສັ່ງຊື້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.
  - ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າຈະດຳເນີນການຕາມເລກທີສັ່ງຊື້ນັ້ນ ແລະ ຕາມເວລາທີ່ຢືນຢັນໃນການຈັດສົ່ງນັ້ນ ຫຼືບາງກໍລະນີອາດຈະມີການແຍກການຂົນສົ່ງ ເຊິ່ງບໍລິສັດຈະເບິ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຮູ້.
  - ທາງບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດຈັດສົ່ງສິນຄ້າຕາມພື້ນທີ່ ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.ກໍລະນີທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບສິນຄ້າພາຍໃນ 3 ມື້ຫຼັງຈາກທີ່ບໍລິສັດຢືນຢັນການສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ Odienmall Call Center ທັນທີ.
  - ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບສິນຄ້າແລ້ວ ກະລຸນາກວດສອບສິນຄ້າໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນ ເຊັນຮັບສິນຄ້າ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດແກ່ຕົວຂອງທ່ານເອງ. ກໍລະນີເກີດປັນຫາກະລຸນາໂທແຈ້ງ Odienmall Call Center ທັນທີ ກ່ອນຮັບສິນຄ້າ

ການຍົກເລີກການສັ່ງຊື້ ກໍລະນີເກີດຄວາມຜິດພາດ

  ກໍລະນີເກີດຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆໃນລະຫວ່າງການສັ່ງຊື້ ອັນເປັນຜົນໃຫ້ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຕ່າງໆຖືກຍົກເລີກ ເຊິ່ງບໍລິສັດມີສິດເຕັມທີ່ໃນການທຳການນີ້. ກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າໄດ້ມີການຊຳລະເງິນແລ້ວ ບໍລິສັດຈະສົ່ງເງິນຄືນເຕັມຈຳນວນທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຊຳລະພາຍໃນ 3 – 7 ມື້ ນັບຈາກມື້ທີ່ໄດ້ທຳການຍົກເລີກການສັ່ງຊື້.

ບົດນຳສະເໜີ

  ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ້ www.odienmall.com ທາງບໍລິສັດໂອດ່ຽນມໍ ຈຳກັດ ໄດ້ສ້າງເວັບໄຊ້ນີ້ຂຶ້ນມາເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການອອນລາຍໃຫ້ທຸກໆທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເລືອກຊື້ສິນຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຂໍຄວາມກາລຸນາທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາທ່ອງເວັບໄຊ້ຂອງພວກເຮົາອ່ານ ແລະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານໃນເວັບໄຊ້ນີ້ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຂອງຕົວທ່ານເອງ ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດມີນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາ ແລະປັບປຸງບໍລິການຂອງເວັບໄຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂນີ້ອາດຈະມີການແກ້ໄຂປ່ຽນແປງເປັນຄັ້ງຄາວ ບໍລິສັດຈຶ່ງຂໍໃຫ້ທ່ານກວດສອບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໄລຍະ ການດຳເນີນການໃດໆ ໃນເວັບໄຊ້ນີ້ຖືວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະຍິນຍອມຜູກພັນຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂສະບັບນີ້ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ແລະສະບັບທີ່ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໃນອະນາຄົດ ແລະຕາມກົດໝາຍທຸກປະການ ທັງນີ້, ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ.

ຊັບສິນທາງປັນຍາຕາມກົດໝາຍ ແລະຂໍ້ຈຳກັດໃນການໃຊ້ເວັບໄຊ້ນີ້

  ບໍລິສັດຂໍ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າພາຍໃຕ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງສິດທິໃນຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບຖ່າຍ, ວີດີໂອ, ຮູບ, ສຽງ, ເນື້ອຫາຕ່າງໆ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເຄື່ອງໝາຍບໍລິການ, ຊື່ທາງການຄ້າ, ວິທີການນຳສະເໜີ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະສ່ວນປະກອບໃດໆ ທີ່ປາກົດເທິງເວັບໄຊ້ນີ້ ທັງໝົດເປັນສິດທິຂອງບໍລິສັດໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດລາວ ຖ້າຫາກວ່າບຸກຄົນໃດນຳໄປປອມແປງ ຫຼືເຮັດຊ້ຳ ດັດແປງ ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ ຫຼືກະທຳການໃດໆ ໃນລັກສະນະທີ່ເປັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດແກ່ຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກບໍລິສັດກ່ອນ ບໍລິສັດຈະດຳເນີນການຕາມກົດໝາຍກັບຜູ້ທີ່ລະເມີດສິດທິດັ່ງກ່າວຈົນເຖິງທີ່ສຸດ ແລະສິດໃນການໃຊ້ເວັບໄຊ້ນີ້ຈະສິ້ນສຸດລົງໂດຍທັນທີ.

ລາຍລະອຽດ ແລະ ຮູບຂອງຜະລິດຕະພັນ

  ໂອດ່ຽນມໍພວກເຮົາໄດ້ສະແດງລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ປະກອບໃນການພິຈາລະນາເລືອກຊື້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ເຊິ່ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າຄຳອະທິບາຍຂອງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຈະປາສະຈາກຄວາມຜິດພາດໃດໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ແນ່ໃຈ ຫຼື ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຂໍໃຫ້ສອບຖາມຂໍ້ມູນທີ່ Odienmall Call Center ຈັນ – ເສົາ 8ໂມງເຊົ້າ – 5 ໂມງແລງ ກ່ອນຕັດສິນໃຈສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະທັງນີ້ ທາງເວັບໄຊ້ Odienmall.com ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສະແດງຮູບພາບຂອງສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕົງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແຕ່ສີທີ່ສະແດງເທິງໜ້າຈໍຂອງທ່ານອາດຈະມີຄວາມຜິດພ້ຽນ ຕາມການຕັ້ງຄ່າ ຂອງໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ.

ເງື່ອນໄຂໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

  ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ຈະຖືວ່າສົມບູນເມື່ອທ່ານໄດ້ຊຳລະເງິນຄ່າສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະຍອມຮັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກຂອງເວັບໄຊ້ນີ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທັງນີ້, ໃນສ່ວນລາຄາ ແລະໂປຣໂມຊັ່ນໃດໆ ທີ່ນຳສະເໜີຂາຍຈະໃຊ້ໄດ້ສະເພາະການຊື້ສິນຄ້າຜ່ານເວັບໄຊ້ Odienmall.com ນີ້ເທົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ກັບການຊື້ສິນຄ້າຜ່ານທາງໜ້າຮ້ານແຕ່ລະສາຂາໄດ້.   ລາຄາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເວັບໄຊ້ Odienmall.com ເປັນລາສິນຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມຄ່າບໍລິການຕິດຕັ້ງ ກໍລະນີທີ່ທ່ານປະສົງຈະໃຊ້ບໍລິການຕິດຕັ້ງສິນຄ້າ ສາມາດສັ່ງຊື້ບໍລິການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມພາຍໃນເວັບໄຊ້ນີ້ໄດ້.   ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານ ຄູປອງສ່ວນຫຼຸດ: ຄູປອງສ່ວນຫຼຸດທຸກໃບທີ່ໄດ້ພິມ ຫຼືສະແດງໃນເວັບໄຊ້ Odienmall.com ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕາມທີ່ລະບຸຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ແຈ້ງໄວ້ເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນ: ເປັນສ່ວນຫຼຸດຈາກລາຄາສິນຄ້າບາງລາຍການ, ຫຼືເປັນສ່ວນຫຼຸດຈາກບໍລິການຕ່າງໆ ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕາມທີ່ຊ່ວງເວລາທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າເກີນ ຫຼືບໍ່ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ເວັບໄຊ້ໄດ້ລະບຸໄວ້ ພວກເຮົາຈະຖືວ່າເປັນການສະຫຼຸະສິດໃນການໃຊ້ຄູປອງສ່ວນຫຼຸດນີ້.

ເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

  - ບໍລິສັດຈະທຳການຢືນຢັນການຈັດສົ່ງສິນຄ້າແກ່ທ່ານ ເມື່ອທ່ານໄດ້ທຳການຢືນຢັນການສັ່ງຊື້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.
  - ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າຈະດຳເນີນການຕາມເລກທີສັ່ງຊື້ນັ້ນ ແລະ ຕາມເວລາທີ່ຢືນຢັນໃນການຈັດສົ່ງນັ້ນ ຫຼືບາງກໍລະນີອາດຈະມີການແຍກການຂົນສົ່ງ ເຊິ່ງບໍລິສັດຈະເບິ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຮູ້.
  - ທາງບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດຈັດສົ່ງສິນຄ້າຕາມພື້ນທີ່ ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.ກໍລະນີທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບສິນຄ້າພາຍໃນ 3 ມື້ຫຼັງຈາກທີ່ບໍລິສັດຢືນຢັນການສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ Odienmall Call Center ທັນທີ.
  - ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບສິນຄ້າແລ້ວ ກະລຸນາກວດສອບສິນຄ້າໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນ ເຊັນຮັບສິນຄ້າ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດແກ່ຕົວຂອງທ່ານເອງ. ກໍລະນີເກີດປັນຫາກະລຸນາໂທແຈ້ງ Odienmall Call Center ທັນທີ ກ່ອນຮັບສິນຄ້າ

ການຍົກເລີກການສັ່ງຊື້ ກໍລະນີເກີດຄວາມຜິດພາດ

  ກໍລະນີເກີດຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆໃນລະຫວ່າງການສັ່ງຊື້ ອັນເປັນຜົນໃຫ້ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຕ່າງໆຖືກຍົກເລີກ ເຊິ່ງບໍລິສັດມີສິດເຕັມທີ່ໃນການທຳການນີ້. ກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າໄດ້ມີການຊຳລະເງິນແລ້ວ ບໍລິສັດຈະສົ່ງເງິນຄືນເຕັມຈຳນວນທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຊຳລະພາຍໃນ 3 – 7 ມື້ ນັບຈາກມື້ທີ່ໄດ້ທຳການຍົກເລີກການສັ່ງຊື້.

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີມເຕີມໃດ້ທີ່

ໂທ (020) 59929992

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ

ການບໍລິການ

ຕິດຕາມການສັ່ງຊື້

ແຈ້ງສ້ອມ ແລະ ຕິດຕາມງານສ້ອມ

ບໍລິການຕິດຕັ້ງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ