ປະຫວັດໂອດ່ຽນມໍ

  Odienmall ແມ່ນທຸລະກິດຂາຍໜ້າຮ້ານ ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂອງ Odien Group, ເຊິ່ງເປີດຂາຍຍ່ອຍໜ້າຮ້ານ ຫຼາຍກວ່າ 28 ປີ. ໂອດ່ຽນມໍສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ທຸກປະເພດ ຈາກແບຣນຊັ້ນນຳທົ່ວໂລກ ຫຼາຍກວ່າ 15 ແບຣນ ແລະມີສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1000 ລາຍການ.

ປະຫວັດໂອດ່ຽນມໍ


  Odienmall ແມ່ນທຸລະກິດຂາຍໜ້າຮ້ານ ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂອງ Odien Group, ເຊິ່ງເປີດຂາຍຍ່ອຍໜ້າຮ້ານ ຫຼາຍກວ່າ 28 ປີ. ໂອດ່ຽນມໍສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ທຸກປະເພດ ຈາກແບຣນຊັ້ນນຳທົ່ວໂລກ ຫຼາຍກວ່າ 15 ແບຣນ ແລະມີສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1000 ລາຍການ.