ໝວດໝູ່ສິນຄ້າ

ປະຫວັດໂອດ່ຽນມໍ

  Odienmall ແມ່ນທຸລະກິດຂາຍໜ້າຮ້ານ ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂອງ Odien Group, ເຊິ່ງເປີດຂາຍຍ່ອຍໜ້າຮ້ານ ຫຼາຍກວ່າ 28 ປີ. ໂອດ່ຽນມໍສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ທຸກປະເພດ ຈາກແບຣນຊັ້ນນຳທົ່ວໂລກ ຫຼາຍກວ່າ 15 ແບຣນ ແລະມີສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1000 ລາຍການ.

ປະຫວັດໂອດ່ຽນມໍ


  Odienmall ແມ່ນທຸລະກິດຂາຍໜ້າຮ້ານ ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂອງ Odien Group, ເຊິ່ງເປີດຂາຍຍ່ອຍໜ້າຮ້ານ ຫຼາຍກວ່າ 28 ປີ. ໂອດ່ຽນມໍສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ທຸກປະເພດ ຈາກແບຣນຊັ້ນນຳທົ່ວໂລກ ຫຼາຍກວ່າ 15 ແບຣນ ແລະມີສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1000 ລາຍການ.

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີມເຕີມໃດ້ທີ່

ໂທ (020) 59929992

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ

ການບໍລິການ

ຕິດຕາມການສັ່ງຊື້

ແຈ້ງສ້ອມ ແລະ ຕິດຕາມງານສ້ອມ

ບໍລິການຕິດຕັ້ງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ