ໝວດໝູ່ສິນຄ້າ
First slide
40%
img

1,150,000

1,930,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

41%
img

1,590,000

2,700,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

40%
img

9,390,000

15,690,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

43%
img

5,990,000

10,420,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

43%
img

490,000

860,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

36%
img

7,990,000

12,420,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

First slide
8%
img

12,490,000

13,590,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

9%
img

5,990,000

6,590,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

13%
img

450,000

520,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

13%
img

390,000

450,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

11%
img

4,690,000

5,290,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

12%
img

14,890,000

16,890,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

00

DAY

00

Hours

00

Minutes

00

Seconds

40%
img

1,150,000

1,930,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

41%
img

1,590,000

2,700,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

40%
img

9,390,000

15,690,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

43%
img

5,990,000

10,420,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

43%
img

490,000

860,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

36%
img

7,990,000

12,420,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

8%
img

12,490,000

13,590,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

9%
img

5,990,000

6,590,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

13%
img

450,000

520,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

13%
img

390,000

450,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

11%
img

4,690,000

5,290,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

12%
img

14,890,000

16,890,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

ໝວດໝູ່ຫຼັກ

0%
img

6,190,000

6,190,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

0%
img

9,790,000

9,790,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

0%
img

18,690,000

18,690,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

0%
img

20,890,000

20,890,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

0%
img

14,990,000

14,990,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

0%
img

23,790,000

23,790,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

0%
img

6,990,000

6,990,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

0%
img

18,790,000

18,790,000

ຂາຍແລ້ວ : 0


7%
img

11,990,000

12,900,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

26%
img

11,790,000

15,990,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

7%
img

5,590,000

5,990,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

19%
img

26,290,000

32,590,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

5%
img

5,690,000

5,990,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

12%
img

3,790,000

4,290,000

ຂາຍແລ້ວ : 0

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີມເຕີມໃດ້ທີ່

55929992

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ

ການບໍລິການ

ຕິດຕາມການສັ່ງຊື້

ແຈ້ງສ້ອມ ແລະ ຕິດຕາມງານສ້ອມ

ບໍລິການຕິດຕັ້ງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ