ໝວດໝູ່ສິນຄ້າ

ຍີ່ຫໍ້: SHARP

SHARP ຕູ້​ນ້ຳຮ້ອນ-ນ້ຳ​ເຢັນ SB-29SW ສີຂາວ

ມີສະຕອກ

₭ 5,190,000
ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍໍ້
-

ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີມເຕີມໃດ້ທີ່

ໂທ (020) 59929992

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ

ການບໍລິການ

ຕິດຕາມການສັ່ງຊື້

ແຈ້ງສ້ອມ ແລະ ຕິດຕາມງານສ້ອມ

ບໍລິການຕິດຕັ້ງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ