ໝວດໝູ່ສິນຄ້າ

ຍີ່ຫໍ້: HITACHI

HITACHI ຕູ້ເຢັນ 2 DOORS 19.4 Q RV550PD BSL 5PLUS ສີເລດ

ມີສະຕອກ

₭ 23,450,000
ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍໍ້

- ລະບົບຄວບຄຸມການເຊັນເຊີແບບຄູ່ (Dual Sensing Control)

- ເຊັນເຊີອຸນນະພູມເພີ່ມຄວາມປະຢັດ (Eco Thermo Sensor)

ລະບົບຄວບຄຸມດ້ວຍປຸ່ມສຳຜັດ (Touch Screen Controller)

- ຕົວກອງແບບ ນາໂນໄທເທນຽມ (Nano Titanium Filter)

- ເຕືອນປະຕູເປີດປິດ (Door Alarm)

ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີມເຕີມໃດ້ທີ່

ໂທ (020) 59929992

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ

ການບໍລິການ

ຕິດຕາມການສັ່ງຊື້

ແຈ້ງສ້ອມ ແລະ ຕິດຕາມງານສ້ອມ

ບໍລິການຕິດຕັ້ງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ