ໝວດໝູ່ສິນຄ້າ

ວິທີການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

ກົດເລືອກສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າ

- ຫາກຕ້ອງການສັ່ງສິນຄ້າອື່ນ ກົດເລືອກສິນຄ້າອື່ນ ເເລະ ກົດເລືອກສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າ

ກົດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

- ກວດເບິ່ງລາຍການທີ່ຈະສັ່ງຊື້ ເເລ້ວ ກົດສັ່ງຊື້ ເເລະ ຈ່າຍເງິນ

ຊຳລະການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

- ສະເເກນ QR Code ສາມາດຊຳລະຜ່ານ BCELONE
- ເເນບ ເລກອ້າງອີງ, ວັນທີເວລາໂອນ ເເລະ ຮູບຫຼັກຖານໃນການຈ່າຍຊຳລະເງິນ

ກົດເລືອກສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າ

- ຫາກຕ້ອງການສັ່ງສິນຄ້າອື່ນ ກົດເລືອກສິນຄ້າອື່ນ ເເລະ ກົດເລືອກສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າ

ກົດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

- ກວດເບິ່ງລາຍການທີ່ຈະສັ່ງຊື້ ເເລ້ວ ກົດສັ່ງຊື້ ເເລະ ຈ່າຍເງິນ

ຊຳລະການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

- ສະເເກນ QR Code ສາມາດຊຳລະຜ່ານ BCELONE
- ເເນບ ເລກອ້າງອີງ, ວັນທີເວລາໂອນ ເເລະ ຮູບຫຼັກຖານໃນການຈ່າຍຊຳລະເງິນ

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີມເຕີມໃດ້ທີ່

ໂທ (020) 59929992

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ

ການບໍລິການ

ຕິດຕາມການສັ່ງຊື້

ແຈ້ງສ້ອມ ແລະ ຕິດຕາມງານສ້ອມ

ບໍລິການຕິດຕັ້ງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ